Forest Gate *PL

Dziedziczenie ambera w pigułce.

Dziedziczenie koloru amber, gdy łączymy ze sobą:

1. dwa koty amber -> dadzą nam koty amber

2. kota amber i nosiciela ambera -> kot w kolorze amber i nosiciel genu amber

3. nosiciela genu amber z nosicielem genu amber -> mogą się urodzić: kot w kolorze amber, nosiciel genu amber, kot w tradycyjnym kolorze nieniosący genu amber

Dziedziczenie ambera w pigułce.

Dziedziczenie koloru amber, gdy krzyżujemy:

1. kota amber z kotem nie amber (i nie niosącym genu amber) -> urodzą się nosiciele genu amber

2. kota nie amber (i nie niosącego genu amber) z nosicielem ambera -> otrzymamy nosicieli koloru amber i koty w tradycyjnym kolorze nie niosące ambera

3. dwa koty w tradycyjnych kolorach, nie niosące genu amber -> urodzą się koty w tradycyjnym kolorze, nie niosące genu amber

001